آدرس مرکز پزشکیآرتین

تجريش ابتداي خ فناخسرو ( ثبت) بعد از داروخانه تنديس پ١٧ طبقه ٢
٠٢١٢٢٧٠٧٩٥٨ – ٠٢١٢٢٧٣٥٧٣١

در صورتی که انتقاد، پیشنهاد یا شکایتی دارید، آن را با ما در میان بگذارید

[formidable id=9]